Начало

Иновации, Обучение, Развитие, Човешки ресурси, Мотивация, Изследване, Управленско консултиране

Иновации, Обучение, Развитие, Човешки ресурси, Мотивация, Изследване, Управленско консултиране. Консултантски център ХРИДАЯ цялостни решения пазарно лидерство иновации разгръщане човешки потенциал. Сътрудничество, уникални, изследователски, консултантски, учебни проекти, всички аспекти, корпоративно функциониране. Резултати, ключови показатели, ефективност, усъвършенстване, професионалисти. Международна консултантска експертна мрежа, сътрудничество, компании, независими професионалисти България, Европейски съюз, услуги световно покритие. Обмен знания, опит, най-нови идеи, подходи. Цялостен поглед, развитие, световни бизнес-процеси, стимулиране нови конструктивни тенденции, създаване авангардни методи продукти. Широк спектър ad hoc проектни екипи, изявени професионалисти, бизнес-консултиране, обучение.