Портфолио

  • Управление на талантите: изграждане на цялостния процес на интегриране на нови служители, развитие и задържане на съществуващите и привличане на уникални, високо квалифицирани професионалисти.
  • Управление на ефективността на персонала: изграждане и приложение на системи за оценка на работното представяне (атестиране на служителите); мотивиране с финансови и не-финансови средства; обучение и развитие.
  • Център за оценка (Assessment Center): комбинация от интервюта, личностни профили и игра на роли за максимално точно определяне на професионалистите, които съответстват на изискванията за изпълнение на дадени (по-високи) позиции.

<< Назад