Портфолио

Представеният спектър от услуги очертава нашите успешно изпълнени проекти и възможности. Той дава началните точки за конкретизиране и доразвиване на изискванията на нашите клиенти. Екипът и партньорите на Хридая особено приветстват възлагането на уникални и пилотни проекти.