Портфолио

  • Корпоративно творчество и иновации: утвърждаване на корпоративното творчество като постоянен процес чрез отстраняване на организационните и лични пречки пред него; увеличаване на иновациите чрез най-висока мотивация и вътрешно развитие; изграждане на учещи се организации.
  • Умения за лидерство и управление: съвременен мениджмънт на хора и процеси, постигане на правилния баланс между лидерство и управление; разширяване на лидерството от лична отговорност към екипна функция; корпоративни финанси за нефинансисти.
  • Многомерно вземане на решения и data mining: оползотворяване на пълната сила на съвременните комуникации, информационни технологии и специализирани методи за анализиране на големи масиви от бизнес информация и вземане на решения с най-висока ефективност; решаване на проблеми.
  • Специални умения за водене на преговори: изкуството на търговските преговори; ефективни преговори в условия на неопределеност и натиск от времето; постигане на дълбока вътрешна стабилност по време на трудни преговори; управление на персонала чрез преговори.

Напред >>