Портфолио

  • Управление на промяната: иницииране и направляване на организационната промяна; ранно откриване на пазарни промени; обучение на персонала и мотивация в процеса на промяна.
  • Мотивационен мениджмънт: използване на пълния спектър от системи за управление на възнагражденията и вътрешна мотивация; оценка на ефективността на персонала (атестиране); управление на конфликти; методи за задържане на ценни професионалисти.
  • Изграждане и развиване на екипи: подбор, оценка и обучение на успяващи екипи във всички области на бизнеса чрез методологията “цялото е по-голямо от сбора на частите”.
  • Многостранна бизнес комуникация: управление и развитие на външната и вътрешната корпоративна комуникация; вътрешен PR; майсторски умения за презентиране.

<< Назад

Напред >>