Портфолио

  • Консултативни продажби и работа с клиенти: специални умения за продажби и работа с клиенти; управление на отношенията с (ключови) клиенти, маркетинг на взаимоотношенията.
  • Емоционална интелигентност и дълбока личностна стабилност: разгръщане и оползотворяване на пълния потенциал на ума в комплексни професионални задачи и предизвикателства; постоянно развитие на интелекта и емоционалната интелигентност; управлението на времето и стреса, работа в ситуации с голямо натоварване.
  • Коучинг и обучение в действие: създаване на стимулираща атмосфера и прилагане на индивидуализирани подходи за постоянно професионално развитие на ключови служители.

<< Назад